Kancelaria Komornika

Katarzyna Gibas

W zakresie egzekucji z nieruchomości komornik swoją właściwością obejmuje obszar Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty.

Właściwość: Kraków – dzielnice Nowej Huty:

XIV – „Czyżyny”,
XV – „Mistrzejowice”,
XVI – „Bieńczyce”,
XVII –„Wzgórza Krzesławickie”,
XVIII – „Nowa Huta”.

oraz gminy:
– w powiecie krakowskim:
Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce,
– w powiecie proszowickim:
Proszowice, Koniusza, Radziemice, Pałecznica, Koszyce, Nowe Brzesko.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji – Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.).

W przypadku wyboru komornika w w/w trybie, na wniosku egzekucyjnym należy wpisać, iż “wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”.

Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.